Montáž komponentů

Montáž komponentů a hotových kol

Montáž komponentů a kol v Bike Fun International je synonymem preciznosti a kvality. S využitím sofistikovaných procesů a pečlivé kontroly kvality zabezpečujeme, že každé vyrobené kolo splňuje nejvyšší standardy.

Před samotnou finální montáží na lince je nezbytné připravit polotovary nejen výpletů, ale i vidlic, řídítek, nosičů, blatníků aj. Kromě toho se provádí také navlékání lanek do bowdenů či úprava řetězů.

Kola montujeme na Air linkách, což představuje inovativní přístup k montáži. Oproti tradičnímu pásovému systému se zde kolo zavěšuje shora za sedlovou trubku, což umožňuje mnohem jednodušší manipulaci. Tento systém zavěšení nejenže zvyšuje ergonomii práce, ale umožňuje také bezpečné otočení kola do libovolného úhlu bez rizika poškození. Tato moderní technologie nám pomáhá dosahovat vyšší efektivity a kvality ve výrobě kol.

V současné době disponujeme 10 Air linkami, kde každá z nich má svou týmovou posádku pracovníků.

Kvalita je klíčovým prvkem naší výroby. Po dokončení montáže provádíme náhodné kontroly dokončených kol a každé elektrokolo projde důkladnou výstupní kontrolou.

Po úspěšné kontrole jsou kola balena do krabic nebo převleku, typického pro kola vyráběná pro holandský trh. Dále probíhá vážení každého kola. V případě, že hmotnost kola odpovídá zadané váze v našem systému, systém automaticky vytiskne štítek, a kolo je připraveno k transportu do skladu hotových kol.

V případě, že váha nesouhlasí s tolerancí, systém štítek nevytiskne a na displeji se zobrazí upozornění: "VÁHA NEVYHOVUJE TOLERANCI." Kolo je následně rozbaleno a zkontrolováno, aby se zajistilo, že všechny součásti jsou v pořádku. Jakýkoli zjištěný nedostatek je následně odstraněn, abychom zajistili, že každé kolo, které opouští naši továrnu, splňuje nejvyšší standardy kvality.

Kusovou výrobu drahých modelů kol provádíme na specializovaném pracovišti, kde se na tzv. caruselu montují kola ručně těmi nejzkušenějšími pracovníky.

 

 

Klademe důraz na dosahování vysoké kvality ve všech fázích výroby a procesů:

Toho dosahujeme pomocí moderního informačního systému SyteLine, který nám umožňuje komplexní plánování materiálu a efektivní řízení výroby.

Důraz na kontrolu kvality začíná již při vstupní kontrole zakoupených komponentů, kde provádíme interní progresivní procesy.

Řešení reklamací je pro nás klíčové, a proto používáme 8D reporty pro maximální spokojenost našich zákazníků.

Zlepšení pracovního prostředí je pro nás důležité, a proto dbáme na dodržování pravidel 5S, která zahrnují přehledné uspořádání pracovního místa a dlouhodobou udržitelnost pořádku.

Dále aplikujeme princip Kaizen, s důrazem na nepřetržitá drobná zlepšení dílčích procesů výroby a pracovních podmínek, což vede k vyšší efektivitě práce a celkovému zdokonalení výrobního procesu.